Biały kot na dłoniach

Chirurgia tkanek miękkich

Lek. wet. Renata Borkowska, Lek. wet. Magdalena Piwnicka, Lek. wet. Anna Piątkowska

Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu naszej sali chirurgicznej oraz wykwalifikowanej kadrze możemy Państwa pupilom zaoferować szereg zabiegów dotyczących tkanek miękkich i z zakresu ortopedii.

Każdy zabieg poprzedzony jest badaniem klinicznym pacjenta oraz kwalifikacją do zabiegu. Kwalifikacja do zabiegu obejmuje:

 • stan kliniczny pacjenta – czy pacjent wymaga natychmiastowej pomocy, czy zabieg może być zaplanowany w czasie
 • badania krwi – od podstawowych paneli zalecanych u młodych, zdrowych zwierząt po panele poszerzone, które zalecamy u pacjentów geriatrycznych, u których możemy spodziewać się chorób współistniejących
 • badanie echo serca
 • badanie RTG klatki piersiowej
 • inne badania dodatkowe

Konkretne badania są dobierane indywidualnie do każdego pacjenta po ustaleniu z właścicielem.

Zabiegi wykonywane są pod ścisłą kontrolą anestezjologiczną, nad którą czuwa nasz wykwalifikowany personel lekarski i techniczny. Kontrola antestezjologiczna obejmuje : monitoring oddechów, ciśnienia oraz pracy serca przy użyciu kardiomonitora.

Oferujemy możliwość znieczulenia wziewnego – dysponujemy aparatem do narkozy wziewnej Drager Cato. Jako jedyni w Częstochowie korzystamy z sewofluranu – gaz uważany obecnie za najbezpieczniejszy do znieczulania zwierząt.

Wykonujemy zabiegi:

 • sterylizacja/kastracja
 • laparotomia diagnostyczna
 • korekcja przepuklin (pępkowa, pachwinowa, kroczowa, przeponowa, przeponowo-osierdziowa)
 • operacje na narządach jamy brzusznej (skręt żołądka, splenektomia, chirurgia układu moczowego, rozrodczego, usunięcie pęcherzyka żółciowego, usuwanie ciał obcych z przewodu pokarmowego, w tym możliwość resekcji jelita)
 • onkochirurgia
 • korekcja podniebienia miękkiego, skrzydełek nosowych, lateralizacja krtani
 • chirurgia narządu wzroku
 • zabiegi stomatologiczne