Weterynarz z kotem

Kardiologia i pulmonologia

Lek. wet. Renata Borkowska

Pacjenci z chorobami związanymi z układem sercowo-naczyniowym stanowią bardzo dużą część przypadków diagnozowanych w naszej Przychodni. Choroby układu oddechowego mogą stanowić odrębny problem, ale również związany ze współistniejącą chorobą serca.

Oferujemy specjalistyczne badanie echokardiograficzne serca (echo serca), które umożliwia ocenę budowy, kurczliwości, pracy serca oraz przepływów (kolorowy Doppler, CW, PW). Badanie echo wykonujemy na aparacie Versana Premier.

Wykonujemy także badanie elektrokardiograficzne (EKG) oraz pomiar ciśnienia krwi metodą doplerowską.

Posiadamy sztywny tracheoskop, który umożliwia oględziny tchawicy oraz oskrzeli głównych. Wykonujemy badanie BAL.

Konsultujemy pacjentów kardiologicznych i pulmunologicznych ustalamy i kontrolujemy terapię farmakologiczną.

Dysponujemy aparatami do podawania leków wziewnych (AeroDawg, nebulizator) i umożliwiamy ich wypożyczenie.